Projekt Den jazyků

Každá dvojice si vybrala jeden evropský stát. Vyhledala a do počitadla vpisovala názvy čísel  od 1 do 20 v jazyce daného státu.